Оптимізація компонентного складу нектару «Солодкий смак» за методами симплекс-решітчастого планування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено рецептуру і зроблено аналіз складових нектару «Солодкий смак». Застосовано математико-статистичні методи аналізу з метою отримання рівнянь регресії та діаграм залежностей органолептичних показників готового продукту від співвідношень нектарів шляхом симплексної системи координат, що в подальшому дозволило розробити оптимальну рецептуру продукту. The recipe was determined and the analysis of nectar components "Sweet taste" was made. Mathematical and statistical methods of analysis were used to obtain regression equations and diagrams of the dependence of organoleptic parameters of the finished product on the ratio of nectar by a simplex coordinate system, which further allowed to develop the optimal product formulation.

Опис

Ключові слова

симплекс-решітчасте планування, оптимізація, нектар, компонентний склад, simplex lattice planning, optimization, nectar, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Оптимізація компонентного складу нектару «Солодкий смак» за методами симплекс-решітчастого планування / Н. Казимірчик , Н. Попова, Т. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 98.