Неверифікованість віри та метапроблемність людського існування у філософії Г. Марселя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми особистості в контексті творчості Г. Марселя.
Article dedicated to review a problem of person in the work’s by a Gabriel Marcel.

Опис

Ключові слова

особистість, віра, Бог, наука, знання, історія філософії, трансцендентне, кафедра гуманітарних дисциплін, person, belief, God, science, knowledge, history of philosophy, transcendens

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. Неверифікованість віри та метапроблемність людського існування у філософії Г. Марселя / І. В. Клочков, Дні науки філософського факультету – 2010 : міжнародна наукова конференція, 21-22 квітня 2010 р. : матеріали доповідей та виступів. – К. : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 138-140.