Пароутворення при кипінні в пористих структурах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчена динаміка процесу випаровування води в пористих структурах. Дослідженн комбінує ефект мас і капілярні сили. Фізично це основа для обчислення інтенсивносп теплового потоку — передача тепла через приховані характеристики процесу кипінн рідини. Така теорія включає певну кількість чинників, які характеризують структур поверхні (шорсткість, меніск парової фази, орієнтація поверхні) і її вплив на передач тепла, і визначаються експериментально. Формули отримані підрахунком центрі пароутворення і діаметрів бульбашок пари зростаючих в пористих структурах. The dynamics of water vaporization process in porous structures has been studied. The research combines the mass effect and the capillary forces. From physical standpoint, it is the basis for the calculation of heat flow intensity, the heat transfer through the inside characteristics of liquid boiling process. Such theory includes some number of factors reflecting the surface structure (degree of roughness, vapor stage meniscus, surface orientation), which can be determined experimentally, and their impact on heat transmission. The formulas are obtained through the calculation of vaporization density centers and the diameters of vapor bubbles generation in porous structures.

Опис

Ключові слова

великий об'єм, пористі структури, кипіння, теплообмін, large volume, porous structures, boiling, heat exchange, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Пароутворення при кипінні в пористих структурах / В. Р. Кулінченко, Д. В. Каптановський // Наукові праці НУХТ. - 2013. - № 50. - С. 103-107.

Зібрання