Досвід і перспективи збагачення хліба йодом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз досвіду йодування продуктів харчування, в тому числі хлібобулочних виробів. Запропонований системний підхід до йодування хліба. На основі результатів серії технологічних досліджень зроблено висновок про перспективність використання в хлібопеченні Йодказеїну – термостабільного йодованого молочного білка. Розроблена мінерально-вітамінна суміш для збагачення хлібобулочних виробів, що містить Йодказеїн, солі заліза, кальцію, фолієву кислоту і селен. The analysis of experience ofjoding food stuffs, including bakery products is lead (carried out). The system approach to joding bread is offered. On the basis of results of a series of technological researches the conclusion about perceptivity of use in baking Jodcasein — stable joding dairy protein is made. The minerat-vitamin mix for enrichment of the bakery products, containing Jodcasein, saltsofiron, calcium, a folic acid and selenium is developed.

Опис

Ключові слова

йодказеїн, мінерально-вітамінна суміш, збагачення, хлібобулочні вироби, jodcasein, minerat-vitamin mix, enrichment, bakery products, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Арсеньєва, Л. Ю. Досвід і перспективи збагачення хліба йодом / Л. Ю. Арсеньєва, М. М. Антонюк, Л. О. Герасименко // Проблеми харчування. – 2004. – №1. – С. 35-43.

Зібрання