Визначення токсичних металів у харчових продуктах методом твердофазної спектрофотометрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначені умови іммобілізації барвників на поверхні АВ-17-8 та КУ-2-8. Досліджена взаємодія Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Fe (III), Sn (IV), Zr (IV), Ti (IV) з отриманими твердофазними реагентами. Визначені: оптимальні умови реакцій, кількісні характеристики складу і стійкості поверхневих комплексів; показники ефективності іонообмінників з іммобілізованими барвниками. Розроблений ряд нових твердофазно-спектрофотометричних методик визначення металів у об´єктах. The conditions of the immobilization dyes at the surface АВ-17-8 and КУ-2-8 were found. The interaction of Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Fe (III), Sn (IV), Zr (IV), Ti (IV) with the surface reagents was studied. The optimum conditions of the reactions, quantitative characteristics of the composition and the surface compounds stability; the effective dates of the modified sorbents have been obtained. A new solid-phase spectrophotometric procedures was developed for determination of the metal iones in the objects.

Опис

Ключові слова

визначення металів, іммобілізовані барвники, аналіз об‘єктів, metal ions, immobilized dyes, analysis of objects, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко, Є. Є. Визначення токсичних металів у харчових продуктах методом твердофазної спектрофотометрії / Є. Є. Костенко, М. Й. Штокало, М. Г. Христіансен // Екологічна токсикологія на порозі ХХІ сторіччя : тези доповідей Українська конференція, 15-17 травня 1997. – В. 1. – С. 174 - 175.