Розвиток фрайчайзингу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В економіці України виникли та розвиваються такі явища здійснення підприємницької діяльності, які успішно практикуються і використовуються у розвинених країнах світу. Одним з таких явищ є франчайзинг (комерційна концесія).Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження нових технологій у виробництво, неконкурентоспроможністю порівняно з іноземними фірмами. The economy of Ukraine emerged and emerging phenomena such establishment, have successfully practiced and used in the developed world_ One of these events is franchising (commercial concession) .Neobhidnist franchising in Ukraine caused by the loss of markets for many domestic enterprises in terms of increased competition in domestic markets, lack of sufficient financial capacity to introduce new technologies into production, lack of competitiveness compared with foreign firms.

Опис

Ключові слова

фрайчайзинг, ринок збуту, фінансові можливості, fraychayzynh, sales market, financial capacity, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Порхун, К. Розвиток фрайчайзингу в Україні / Катерина Порхун, Людмила Момот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 344–345.