Переваги та недоліки вступу України до Євросоюзу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вступ України до Європейського Союзу (ЄС) є стратегічною метою зовнішньої політики України. Ukraine's accession to the European Union (EU) is a strategic goal of Ukraine's foreign policy.

Опис

Ключові слова

Євросоюз, зовнішня політика, економічна привабливість, European Union, foreign policies, economic attractiveness

Бібліографічний опис

Богданович, Л. О. Переваги та недоліки вступу України до Євросоюзу / Л. О. Богданович / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 84-86.