Рефакторинг структури бази даних. Типові методи та проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведення рефакторингу дозволяє підвищити гнучкість та адаптивність програмного продукту. В більшості випадків при проведенні рефакторингу бази даних змін зазнає саме структура бази даних. Описані особливості проведення рефакторингу на рівні структури. Refactoring allows you to increase the flexibility and adaptability of the software. In most cases, the structure of the database is subject to change when the database is refactored. The peculiarities of refactoring at the structure level are described.

Опис

Ключові слова

рефаторин, бази данних, проектування, структура бази даних, refactoring, databases, design, database structure, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Струзік, В. А. Рефакторинг структури бази даних. Типові методи та проблеми / В. А. Струзік // Проблеми інформатизації : тези доповідей восьмої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–12 квітня 2017 р. – Київ : ДУТ. – С. 209.