Обліково-аналітична складова механізму стимулювання іноземної інвестиційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

цифрова економіка, аудит, цифрові технології, діджитал-бухгалтерія, бухгалтерський облік, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Обліково-аналітична складова механізму стимулювання іноземної інвестиційної діяльності / І. Й. Кравченко // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 16–17 листопада 2022 р., м. Херсон- м. Хмельницький. – 2022. – С. 227–230.