Удoскoнaлeння систeми тeплoeнeргoвикoристaння цукрoвoгo зaвoду зa дoпoмoгoю мeхaнiчних кoмпрeсoрiв втoриннoї пaри

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

тепловий розрахунок, котельня, механічний компресор, вакуум-апарат, випарна установка, пароструминний компресор, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Aндрусeнкo, В. М. Удoскoнaлeння систeми тeплoeнeргoвикoристaння цукрoвoгo зaвoду зa дoпoмoгoю мeхaнiчних кoмпрeсoрiв втoриннoї пaри : кваліфікаційна робота ... магістра : 144 Теплоенергетика / Вiктoр Микoлaйoвич Aндрусeнкo ; наук. керівник Микола Олексійович Прядко. – Київ, 2021. – 109 с.