Зміст і призначення виробничої програми підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основне призначення кожного промислового підприємства полягає у виробництві продукції, виконанні робіт або надання послуг.

Опис

Ключові слова

виробнича програма підприємства, виробництво продукції, планування діяльності підприємства, производственная программа предприятия, производство продукции, планирование деятельности предприятия, production program of enterprise, manufacturing products, planning of the company

Бібліографічний опис

Шматкова, Г. К. Зміст і призначення виробничої програми підприємства / Г. К. Шматкова, М. В. Коцюба // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнародої науково-практичної конференції, 25–26 квітня 2013 р. : тези доп. — К. : НУХТ, 2013. — С. 172-173.