Дослідження впливу профілактичних заходів на ризики травмування на виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено результати дослідження методів впливу профілактичних заходів з охорони праці на ризик травмування на виробництві. Розглянуто два методи: метод головних компонент та регресійного аналізу, які можуть використовуватись при наявності статистичної інформації, котра прямо чи опосередковано може стосуватися профілактичних заходів, а саме – отримання статистичних моделей впливу профілактичних заходів на ризик травмування. In this paper the results of a study of methods of prevention measures on health risks of injury in the workplace. Two methods: the method of principal components and regression analysis, which can be used in the presence of statistical information, which directly or indirectly relate to preventive measures - namely, a statistical model of prevention measures at the risk of personal injury.

Опис

Ключові слова

виробничий травматизм, профілактика, охорона праці, ризик травмування, заходи, Industrial injuries, prevention measures, labor рrotection, risk of injury., кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. В. Дослідження впливу профілактичних заходів на ризики травмування на виробництві / О. В. Євтушенко, А. О. Водяник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XХI столітті : Матеріали 79-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р. – К., 2013. – Ч. 2. – С. 691 – 692.