Виробництво комбікормів з використанням біологічно-активних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах наведено інформацію про біологічно-активні речовини. В основу тез доповіді покладено дослідження квіткового пилку, що дозволяє покращити якість продукції тваринного походження. In the abstracts was produced information about bio-active substances. At the heart of abstract is farina researching that allows improving quality of animal production.

Опис

Ключові слова

комбікорм, квітковий пилок, mixed feed, farina, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. О. Виробництво комбікормів з використанням біологічно-активних речовин / О. О. Євтушенко, О. І. Шаповаленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : Тези доп. 73-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 16 – 17 квітня 2007 р. – К. : НУХТ, 2007. – С. 73 – 74.