Фундаменталізація навчального процесу як основа профілізації підготовки інженерів-механіків переробних і харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фундаменталізація і профілізація як навчально-методичні аспекти завжди займали чинне місце в загальному процесі підготовки спеціалістів - випускників вищих технічних закладів освіти. Проте лише останнім часом приділяються підвищена увага їх науково-методичному обґрунтуванню, цілеспрямованому диференційному застосуванню, підвищенню якості та глибини теоретичної і практичної підготовки інженерів, які повинні бути готовими до вирішення набагато складніших завдань сучасної науки і практики. Fundamentalization and profiling as teaching aspects always occupied prominent place in the overall process of training specialists - graduates of higher technical educational institutions. However, only recently has received increased attention to their scientific and methodological basis, the differential use of targeted, quality and depth of the education and training of engineers who need to be ready to tackle more complex problems of modern science and practice.

Опис

Ключові слова

підготовка, навчальні плани, навчальний процес, preparation, curriculum, educational process, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Таран, В. М. Фундаменталізація навчального процесу як основа профілізації підготовки інженерів-механіків переробних і харчових виробництв / В. М. Таран, М . І. Сороколіт // Проблеми і шляхи удосконалення фундаменталізації і профілізації підготовки фахівців - випускників вищих технічних навчальних закладів : матер. Всеукр. науково-метод. конф. - Київ : УДУХТ, 2001. - С. 88-89.