Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий ( Патент України на винахід № 120570)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до харчової промисловості, конкретно стосується виготовлення напівфабрикату для виготовлення солодких страв у закладах ресторанного господарства. В основу винаходу поставлена задача створити новий вид пюре-напівфабрикату з підвищеним вмістом пектинових речовин, фенольних сполук, а також надати змогу зменшити кількість цукру при виробництві солодких страв. The invention relates to the food industry, specifically relates to the manufacture of semi-finished products for the manufacture of sweet dishes in restaurants. The invention is based on the task of creating a new type of puree-semi-finished product with a high content of pectin, phenolic compounds, as well as to reduce the amount of sugar in the production of sweet dishes.

Опис

Ключові слова

пюре-напівфабрикат, semi-finished puree, вишня, cherry, буряк, beetroot, лимонна кислота, citric acid, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент 120570 Україна, МПК (2006) A23L 19/00 A23L 21/10 (2016.01) Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий / Ущаповський А. О., Івчук Н. П., Башта А. О. ; власник НУХТ. – № a201807500 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Зібрання