Спосіб виробництва напою із сироватки молочної (Патент на корисну модель № 137500)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва напою із сироватки молочної, що включає нагрівання неосвітленої молочної сироватки, внесення наповнювача, підсолоджувача, пастеризацію, охолодження, який відрізняється тим, що як наповнювач використовують пасту волоського горіха молочно-воскової стиглості у кількості 3,5-4,5 %, який вносять в охолоджену до температури 6-8 °C суміш, як підсолоджувач застосовують фруктозу у кількості 2-3 %, додатково перед пастеризацією вносять попередньо підготовлену сироватко-рослинну суміш, що складається з харчових волокон з високою водопоглинаючою здатністю (на рівні 12 г/г) у кількості 1,0-1,2 %, змішаних з частиною сироватки молочної у співвідношенні (1-1,2):24 з наступним набуханням протягом 15-20 хв за температури 35-40 °C. A method of producing a whey beverage, comprising heating unclarified whey, filler, sweetener, pasteurization, cooling, characterized in that the filler used is a walnut paste of milk-wax ripeness in the amount of 3.5-4.5%, which make in the cooled to a temperature of 6-8 ° C as a sweetener apply fructose in the amount of 2-3%, additionally before pasteurization make a pre-prepared whey-vegetable mixture consisting of dietary fiber with high water absorption capacity (at the level of 12 g / g ) in the amount of 1.0-1.2%, mixed with part of the whey in the ratio (1-1.2): 24, followed by swelling for 15-20 min at a temperature of 35-40 ° C.

Опис

Ключові слова

напій, сироватка, фруктоза, drink, whey, fructose, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 137500 UA, МПК (2006) A23C 21/00 Спосіб виробництва напою із сироватки молочної / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201903481 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р.

Зібрання