Дослідження процесу гранулювання паливних органічних решток

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»

Анотація

Досліджено процес збільшення насипної густини органічних відходів за рахунок їх гранулювання. Розглянуто основні етапи математичного моделювання процесу гранулювання органічних решток. The process of increasing the bulk density of organic waste through their granulation. The main stages of the mathematical modeling of granulation of organic residues.

Опис

Ключові слова

органічне паливо, fossil fuels, гранулювання, granulation, математичне моделювання, mathematical modeling, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Осьмак, О. О. Дослідження процесу гранулювання паливних органічних решток / О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 72 Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17-18 квітня 2006 р. — К.: НУХТ, 2006. — Ч. 2. – С. 48.