Сучасне виробництво і розвиток добування ліпідів з вовни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ліпіди, вилучені з природних джерел багатокомпонентні за складом, на що впливає послідовність та параметри за яких їх отримують. Промислово ліпіди з вовни отримують на заводах первинної обробки вовни (ПОВ) з відпрацьованої мийної води під час миття вовни у мильно-содовому розчині як побічний продукт очищення вовни для галузей легкої промисловості. Lipids extracted from natural sources are multicomponent in composition, which is affected by the sequence and parameters under which they are obtained. Industrially, lipids from wool are obtained at primary wool processing plants (POW) from used washing water during wool washing in a soap-soda solution as a by-product of wool cleaning for light industries.

Опис

Ключові слова

wool, вовна, wax, віск, місцела, missela, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовська, Т. І. Сучасне виробництво і розвиток добування ліпідів з вовни / Т. І. Романовська, М. І. Осейко // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 59.