Удосконалення технології сиркових виробів із зерновими інгредієнтами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню та удосконаленню технології багатокомпонентних молочно-білкових продуктів – сиркових виробів з функціонально-технологічними складовими – зерновими інгредієнтами, використання яких дасть змогу підвищити біологічну цінність та технологічну стабільність продукції. The thesis is devoted to the justification and improvement technology multi-protein milk products - cheese products with functional and technological components - grain ingredients use of which will allow to increase the biological value and technological stability of products.

Опис

Ключові слова

молоко, сиркові вироби, технологія, молочно-білкова основа, молочно-рослинна система, зернові інгредієнти, молоко, milk, acid curd products, technology, milk protein base, milk-vegetable system, grain ingredients, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Онопрійчук, О. О. Удосконалення технології сиркових виробів із зерновими інгредієнтами : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Онопрійчук Олена Олександрівна ; НУХТ. - К., 2008. - 22 с.