Формування акціонерного капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність формування власного капіталу акціонерного товариства, проаналізовані джерела його формування. Визначені ознаки класифікації власного капіталу АТ. Consider the essence forming private capital joint-stock company, an analysis is springs his forming . Determine signs classification of private capital JC.

Опис

Ключові слова

акція, акціонерний капітал, акціонерне товариство, власний капітал, склад акціонерного капіталу, кафедра фінансів, share, public joint-stock company, joint-stock capital, private capital, composition private capital

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Формування акціонерного капіталу / С. М. Еш, Ю. В. Краковська // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15 – 16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013 р. — Ч. 4. — С. 148-149.