Тенденції розвитку ринку молочної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези доповіді присвячені характеристиці сучасних тенденцій розвитку українського ринку молока та молочної продукції. Розглянуто причини зміни структури виробництва молока. Визначено основні тенденції продажу молочної продукції на зовнішніх ринках. Abstracts of the report is devoted to the modern trends of development of Ukrainian market of milk and dairy products. Is described the reasons for the changes in milk production structure. Is described the basic trends of sales of dairy products in foreign markets.

Опис

Ключові слова

ринок молочних продуктів, світові ціни, закупівельні ціни, експорт, цільномолочна продукція, dairy market, world prices, purchasing prices, exports, whole milk products, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Керанчук, Т. Л. Тенденції розвитку ринку молочної продукції / Т. Л. Керанцук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри економіки і права та її першому завідувачу професору Птусі М. В., 18-19 листопада 2015 р. - К. : НУХТ, 2015. - С. 248-250.