Використання купажованих олій функціонального призначення у косметичному кремі для сухої шкіри

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з перспективних напрямків виробництва косметичних засобів є створення продукції з високоактивними речовинами для сухої, в'янучої, схильної до подразнень шкіри [1]. Перспективнісь даного напрямку у косметології обумовлюється зростаючим попитом на косметичну продукцію догляду за шкірою з вказаними особливостями. Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) G0-3 групи у складі косметичних кремів забезпечують необхідність шкіри в даних есенціальних речовинах та допомагають запобігти сухості, лущенню та тьмяності шкіри [2]. Джерелом ПНЖК у складі косметичної продукції є рослинні олії.Зважаючи на вищенаведене, дослідження з розробки технології косметичного засобу на основі купажованих олій підвищеної біологічної цінності є актуальними. One of the promising areas of production of cosmetics is to create products with high-agents for dry, aging, prone to irritation of the skin [1]. Perspektyvnis this trend in cosmetics driven by growing demand for cosmetic skin care products with these features. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) G0-3 group consisting of cosmetic creams skin need to provide these essential substances and helps prevent dryness, flaking skin and dimness [2]. The source of polyunsaturated fatty acids in the composition of cosmetic products are plant oliyi.Zvazhayuchy the above, research on the development of technology-based cosmetic oils kupazhovanyh high biological value is important.

Опис

Ключові слова

купажована олія, косметичні засоби, косметологія, blended oil, cosmetic products, cosmetology, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Використання купажованих олій функціонального призначення у косметичному кремі для сухої шкіри / А. П. Бєлінська, Т. В. Матвеева, B. C. Марченко та ін. // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 181-182.