Лляні кормові екстракти як компоненти комбікормів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати досліджень хімічного, мінерального складу, мікробіологічних показників та терміну придатності лляних кормових екстрактів на основі води та сироватки. Вперше було досліджено хімічний та мінеральний склад лляних кормових екстрактів, які є джерелом білку, вміст сирого протеїну становить 17,2-18,8%, а вміст сирого жиру становить 9,5-10,3%. Проведеними дослідженнями щодо лляних кормових екстрактів ідентифіковано 11 незамінних амінокислот. Серед незамінних амінокислот підвищений вміст мали фенілаланін+тирозин та треонін. За амінокислотним складом білок лляних кормових екстрактів є повноцінним, оскільки до його складу входять усі незамінні амінокислоти, в тому числі найважливіші з них – метіонін + цистеїн та лізин. Визначено біологічну цінність білка екструдованих кормових сумішей за амінокислотним скором, яка знаходиться в межах 84-87,8%. Дослідженнями доведено, що лляні кормові екстракти є цінними побічними продуктами виробництва лляних екстрактів харчового призначення і їх доцільно використовувати при виробництві кормів для сільськогосподарських тварин та птиці. The article presents the results of research on the chemical, mineral composition, microbiological parameters and the expiration date of flaxseed extracts based on water and serum. For the first time, the chemical and mineral composition of flaxseed extracts, which is a source of protein, has a chemical protein content of 17.2-18.8% and a crude fat content of 9.5-10.3%. 11 indispensable amino acids have been identified by studies on linseed extracts. Among the essential amino acids, phenylalanine + tyrosine and threonine had high content. According to the amino acid composition, the protein of flaxseed extracts is valuable, since it contains all the essential amino acids, including the most important of them – methionine + cysteine and lysine. The biological value of the protein of extruded feed mixtures according to amino acids is determined, which is within 84-87.8%. Studies have shown that flax feed extracts are valuable by-products of the production of flax extract for food use and should be used in the production of feed for farm animals and poultry.

Опис

Ключові слова

кафедра технології зберігання і переробки зерна, льон, мінеральні речовини, корм, комбікорм, білок, flax, protein, feed, mineral substances, mixed fodder

Бібліографічний опис

Тракало, Т. О. Лляні кормові екстракти як компоненти комбікормів / Т. О.Тракало // Молодий вчений. – 2017. – № 12. – С. 552–556.

Зібрання