Методика дослідження структури страхового ринку (на прикладі страхового ринку України)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, ринок страхування в Україні є суттєво не рівномірним. Ступінь нерівномірності доходів страховиків є більшим ніж у секторі «life» страхування і меншим, ніж у секторі «non-life» страхування. Аналіз даних показників говорить, що ринок страхування життя є суттєво нерівномірним, при цьому ринок ризикового страхування є ще більш нерівномірним ніж ринок life-страхування. Established, the insurance market in Ukraine is not substantially uniform. The level of uneven income of insurers is higher than in the life insurance sector and smaller than in the non-life insurance sector. The analysis of these indicators suggests that the life insurance market is essentially uneven, with the risk insurance market even more uneven than the life insurance market.

Опис

Ключові слова

страхування, страхові послуги, нерівномірність розподілу, конкурентоспроможність, кафедра фінансів, insurance, insurance services, uneven distribution, competitiveness

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Методика дослідження структури страхового ринку (на прикладі страхового ринку України) / Л. В. Шірінян, M. І. Арич // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІV міжнарод. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2018 р., м. Київ : тези доп. – К. : НУХТ, 2018. – С. 60-61.