Вплив основного сульфату алюмінію на перехід високомолекулярних сполук в дифузійний сік у процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив основного сульфату алюмінію, рекомендованого до використання в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки, на перехід високомолекулярних сполук в дифузійний сік під час проведення процесу протягом 60 та 90 хв в діапазоні температур 65...85 С і кількості реагенту 0,015...0,045 % та на ступінь денатурації протоплазми бурякової тканини. The influence of basic aluminum sulphate is recommended for use in the extraction of sucrose from beet chips, the transition Macromolecular the diffusion juice during the process for 60 and 90 min in the temperature range 65 ... 85  C and the amount of reagent 0,015 ... 0.045% and the degree of denaturation of protoplasm beet tissue.

Опис

Ключові слова

основний сульфат алюмінію, живильна вода, ступінь денатурації, цукроза, екстрагування, бурякова стружка, бурякоцукрове виробництво, basic aluminum sulfate, feedwater, degree of denaturation, sucrose, extraction, beet chips, sugar beet production, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Гусятинська, Н. А. Вплив основного сульфату алюмінію на перехід високомолекулярних сполук в дифузійний сік у процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки / Н. А. Гусятинська, А. А. Ліпєц, С. М. Коровко // Харчова промисловість. - 2004. - Вип. 3. – С. 5-7.

Зібрання