Розробка цілей для збалансованої системи показників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ціль, purpose, стратегія, strategy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, І. А. Розробка цілей для збалансованої системи показників / І. А. Бойко // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 травня 2010 р. – Ч. 2. – 2010. – С. 5.