Удосконалення процесу метанового бродіння стоків молокозаводів шляхом підвищення концентрації активного мулу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано використання підвищеної концентрації активного мулу в метантенку для прискорення процесу очищення. Очищення відбувається протягом 12 годин. The use of high concentration of activated sludge in digesters to accelerate the cleanup. Cleaning takes place within 12 hours.

Опис

Ключові слова

підвищена концентрація, increased concentration, стічні води, біологічне очищення, биологическая очистка, wastewater, biological treatment, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Удосконалення процесу метанового бродіння стоків молокозаводів шляхом підвищення концентрації активного мулу / Т. І. Кліщ, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Ткаченко // 73-а наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 23—24 квітня 2007 р. - К.: НУХТ, 2007. - Ч. II. - С.