Сутність транснаціонального капіталу та особливості його розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Транснаціоналізація являє собою новий етап процесу інтернаціоналізації світового господарства, який визначається зміною характеру залучення країн і підприємств у міжнародний поділ праці, що виражається в інтернаціоналізації науково-технічного прогресу і процесу виробництва, за якого світовий ринок встановлює стандарти якості й техніко-економічні показники продукції, що випускається як материнською компанією, так і її філіями і дочірніми компаніями. Transnationalization represents a new stage in the process of internationalization of the world economy, which is determined by the changing nature of the involvement of countries and enterprises in the international division of labor, reflected in the internationalization of science and technology and manufacturing process in which the world market sets standards of quality and technical and economic performance of products issued a parent company and its affiliates and subsidiaries.

Опис

Ключові слова

транснаціональний капітал, транснаціоналізація, transnational capital, transnationalization

Бібліографічний опис

Яценко, І. І. Сутність транснаціонального капіталу та особливості його розвитку / І. І. Яценко // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 256-257.