Структурно-механічні властивості зерна різної вологості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У виробничій діяльності маємо зерно різної вологості. Для транспортно- технологічних завдань важливо враховувати особливості структурно-механічних властивостей зерна різної вологості. Очевидним є і те, що зерно різної вологості має різний об'єм, що також слід враховувати при його зберіганні. Особливо це стосується питань розміщення на зберігання зерна, гравітаційного переміщення і його сепарування. In the production of grain have different humidity. For transport and technological problems important to consider features of structural and mechanical properties of different grain moisture. Obviously the fact that the grain of different moisture has a different volume, which also should be considered when storing it. This is especially true of placing on grain storage, movement and gravity of his separation.

Опис

Ключові слова

кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, структурно-механічні властивості, вологість, зерно, structural and mechanical properties, humidity, grain

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Структурно-механічні властивості зерна різної вологості / І. І. Гапонюк, О. Ф. Буляндра, В. Г. Харченко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2016. - С. 183-184.