Дискурсивна компетенція в системі професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам здобувачів вищої освіти готельно-ресторанного бізнесу та туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

дискурс, міжкультурна комунікація, дискурсивна компетенція, discourse, intercultural communication, discursive competence, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Юрчук, Л. В. Дискурсивна компетенція в системі професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам здобувачів вищої освіти готельно-ресторанного бізнесу та туризму / Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 140-річчю НУХТ, 21 травня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 265–266.