Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірник увійшли тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання економіки та менеджменту, еколого-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку фінансової, інноваційно-інвестиційної, міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах. The collection includes abstracts of VI all-Ukrainian scientific-practical conference of students, postgraduates and young scientists, in which they discussed topical issues of Economics and management, ecological and economic problems of development of economic entities, highlights current issues, trends and prospects of development of financial innovation and investment, international Economics and foreign economic activity of enterprises. Designed for students of economic specialties of higher educational institutions, graduate students, professors and researchers who are interested in issues related to the functioning of enterprises in the modern market conditions.

Опис

Ключові слова

екологічна політика, конференція, управління підприємствами, міжнародна економіка, менеджмент, environmental policy, conference, business management, international Economics, management

Бібліографічний опис

Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 19-20 березня 2015 р. : тези доповідей / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Академія економічних наук України спілка економістів України ; Запорізький національний університет ; Житомирський державний технологічний університет. – К. : НУХТ, 2015. – 213 с.

Зібрання