Досвід країн ЄС щодо альтернативного паковання для харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стрімкий розвиток харчової галузі; прагнення виробників випускати конкурентноспроможну продукцію в пакованні, що приверне увагу споживача та забезпечить тривале зберігання; імпорт матеріалів для пакування неналежної якості; відсутність в Україні комплексу дій зі зберігання, утилізації та вторинної переробки відходів пакування, - усе це призводить до загрози екологічній безпеці держави. Головними завданнями паковання для харчових продуктів є: захист продукту від псування та контамінації; інформування споживача про основні властивості продукту; простежуваність продукту (номер партії, дата та час виробництва); можливість утилізації або повторного перероблення.

Опис

Ключові слова

ЄС, альтернативне паковання, харчові продукти, EC, food products, alternative packaging, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Михалевич. А. П. Досвід країн ЄС щодо альтернативного паковання для харчових продуктів / А. П. Михалевич, О. М. Салавор // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 429–432.