Органічні речовини, що обумовлюють запах грибів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запах сирих, термічно оброблених, сушених грибів формують леткі сполуки, які належать до різних класів органічних сполук. При технологічній обробці сирих грибів за рахунок різних хімічних реакцій якісний склад змінюється і переважають гетероциклічні сполуки: заміщені піразини, піроли, фурани. The smell of raw, heat-treated, dried mushrooms form volatile compounds belonging to different classes of organic compounds. With the technological processing of raw mushrooms by various chemical reactions and changes the quality of the predominate heterocyclic compounds: substituted pyrazine, pyrrole, furan.

Опис

Ключові слова

органічні речовини, запах грибів, гриби, organic matter, smell of mushrooms, mushrooms, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Литвин, О. Органічні речовини, що обумовлюють запах грибів / Оксана Литвин, Олена Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 664-665.