Дефіцит йоду обумовлює зниження інтелектуального потенціалу населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вже доведено, що йод нейтралізує дію радіації, має антимікробні, антивірусні і протигрибкові властивості. Зокрема він має такі універсальні властивості: швид¬ко проникає до клітини, виводить із кро¬ві антитіла, які знищують червоні кліти¬ни крові, а також виводить токсини із організму. Йод в організм людини повинен над¬ходити постійно і в необхідній кількості протягом усього життя. Це було передбачено природою і тільки для цього хімічного елементу був створений спеціальний орган - щитовидна залоза - одна із найважливіших складових ендокринної системи людини. It is already well-proven that an iodine neutralizes the action of radiation, is antimicrobial, anti-virus and antifungal characteristics. In particular he is such universal characteristics: quickly gets to the cage, destroys from blood antibodies that destroy the red cages of blood, and also destroys toxins from an organism. An iodine in the organism of man must come constantly and in a necessary amount during all life. It was envisaged by nature and only for this chemical element the special organ - thyroid was created - one of major constituents of the endocrine system of man.

Опис

Ключові слова

йод, радіація, щитоподібна залоза, iodine, radiation, thyroid, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Коневська, І. Дефіцит йоду обумовлює зниження інтелектуального потенціалу населення. / І. Коневська, В. А. Заєць // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доп. 75-ї Наук. конф. молодих вчених, асп. і студ. / Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2009. - Ч. ІІ. - С. 178.