Особливості залучення іноземних джерел фінансування розвитку об’єктів готельно-ресторанного господарства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі проаналізовано особливості залучення іноземних джерел фінансування розвитку об’єктів готельно-ресторанного господарства в Україні в сучасних умовах ведення бізнесу. Встановлено, що ключовими проблемами та ризиками для іноземного інвестора у сферу готельно-ресторанного господарства України є нестабільність внутрішньої політичної ситуації в Україні; низька купівельна спроможність потенційних споживачів; корупційні ризики; недосконале правове регулювання (нестабільність законодавчо-нормативної бази); низька туристична активність. The paper analyzes the peculiarities of foreign sources of financing for development of hotel-restaurant business in Ukraine in today's business environment. Established that key challenges and risks for foreign investors in the hotel and restaurant business Ukraine is unstable internal political situation in Ukraine; low purchasing power of potential customers; corruption risks; imperfect regulation (unstable legal and regulatory framework); low tourist activity.

Опис

Ключові слова

ресторан, джерела фінансування, іноземні інвестиції, готель, funding, foreign investment, hotel, restaurant, кафедра фінансів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Особливості залучення іноземних джерел фінансування розвитку об’єктів готельно-ресторанного господарства в Україні / М. І. Арич, Г. М. Лявинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. - Ч. 3. – С. 441.