Обліково-аналітичне забезпечення поточних зобов’язань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

цінні папери, промислове підприємство, облікова політика, рахунки бухгалтерського обліку, аналіз, аудит, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Царук, А. В. Обліково-аналітичне забезпечення поточних зобов’язань : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Οблiк i οпοдаткування / Ангеліна Вікторівна Царук ; наук. керівник Ірина Василівна Колос. – Київ, 2021. – 113 с.