Роль куратора в позанавчальному житті студента

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Значна роль в успіху адаптації студента до умов вузу належить саме куратору, функція якого полягає не тільки в наданні студенту обсягу знань, навичок і умінь, а й у формуванні, перш за все, певного стилю мислення, світогляду. A significant role in the success of adaptation to the conditions university student belongs curator whose function is not only to provide students of knowledge, skills and abilities, but also in the formation, above all, a certain style of thinking, worldview.

Опис

Ключові слова

куратор, студент, позанавчальне життя, curator, student, extracurricular life, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Пушка, О. С. Роль куратора в позанавчальному житті студента / О. С. Пушка // Виховна робота у вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. – Київ : НУХТ, 2013. – С. 23–24.