Харчова промисловість № 20

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлені результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів, хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисловості. Розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників харчової промисловості. Presents the results of scientific research in food technology, chemical, biochemical, microbiological processes, apparatus, equipment, automation, food production and Economics of the food industry. Designed for scientific and engineering-technical workers of food industry.

Опис

Ключові слова

сировина, матеріали, процеси харчових виробництв, проектування, технологія, raw materials, food production processes, design, technology

Бібліографічний опис

Харчова промисловість : науковий журнал / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : НУХТ, 2016. – № 20. – 184 с.