Дослідження біосинтезу ацетону та бутанолу новими штамами ацетоно-бутилових бактерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основна кількість етилового спирту в розвинених країнах використовується на технічні потреби в тому числі для виробництва органічних розчинників та паливних оксигенатів. Сировиною для виробництва останніх є бутиловий спирт (бутанол). На кафедрі біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв була проведена робота по виділенню та селекції продуктивних штамів ацетоно-бутилових бактерій продуцентів ацетону та бутанолу. The basic amount of ethanol used in developed countries for technical needs inincluding for organic solvents and fuel oxygenates. The raw material for the production of the lastis butyl alcohol (butanol).The department of biotechnology fermentation products, extracts and beverages have been made to allocateand selection produtyvnyh strains acetone-butyl bacteria producers of acetone and butanol.

Опис

Ключові слова

ацетоно-бутилові бактерії, acetone-butyl bacteria, сусло, mash, зріла бражка, fermented wash, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Дослідження біосинтезу ацетону та бутанолу новими штамами ацетоно-бутилових бактерій / А. П. Здір, П. Л. Шиян, Т. О. Мудрак, Р. Г. Кириленко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тез. докл. 76-ї наук. конф. молодих учених, апірантів і студентів, 12—13 квітня 2010 р. - К : НУХТ, 2010. - Ч. ІІ. - С. 71.