Місто Полонне у добу Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. (з історії рідного краю)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Історичне коріння Полонської землі сягає в глибину тисячоліть. Свідчення цьому – зафіксовані археологами території району понад півсотні курганів. Перша згадка про місто датується 996 р. у Іпатіївському та Лаврентіївському літописах. Полонне по праву називають містом козацької слави. Тут в різні часи пролягали бойові шляхи українських гетьманів полководців, що стояли на чолі національно-визвольного руху, ватажків селянських виступів. The historical roots Polonskaya land reaches into the depths of millennia. Evidence of this - the district archaeologists recorded more than fifty mounds. The first mention of the city dates back to 996. Ipatyevskaya and in the Laurentian chronicles. Polonnoe rightly called the city of Cossack glory. It ran at different times fighting ways Ukrainian Hetman commanders that led the national liberation movement, leaders of peasant uprisings.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, війна, національно-визвольна війна, национально-освободительная война, war, national liberation war

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Місто Полонне у добу Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. (з історії рідного краю) / Надія Миколаївна Левицька, Іван Янюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч.3. – С. 18.