Сучасна технологічна модернізація суспільства у контексті ідей Й.А.Шумпетера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджуються теоретичні погляди Й. Шумпетера. Визначено стан інноваційного розвитку економіки України. Охарактеризовано основні проблеми інноваційного розвитку України у світовому технологічному просторі. The theoretical views of J. Schumpeter are studied. The state of innovation development of the Ukrainian economy is determined. The main problems of innovative development of Ukraine in the world technological space are described.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, інноваційний розвиток, технологічна модернізація, технологічна парадигма, іnnovative development, technological modernization, technological paradigm

Бібліографічний опис

Дука, А. П. Сучасна технологічна модернізація суспільства у контексті ідей Й. А. Шумпетера / А. П. Дука // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей : зб. наукових праць міжнародна науково–практична конференція, 29 – 30 листопада 2012 р., м. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 97-99.