Фіточаї, як складова оздоровчого раціону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фіточаї є важливим компонентом оздоровчого харчового раціону. Створення нових фітокомпозицій сприяє розширенню асортименту напоїв функціональної дії, задоволенню різних смаків та потреб споживачів. У процесі розроблення нових фіточаїв рекомендованим є створення малокомпонентного складу; вибору рослин з достатньою сировинною базою, отримання композицій з хорошими органолептичними властивостями (смак, запах, колір); розширення переліку використовуваних рослин, зокрема залучення цінних нетрадиційних видів, дикорослих ягід тощо з метою отримання напоїв, що містять різноманітні біологічно активні сполуки. При розробленні складу фіточаїв необхідно враховувати дозування діючих речовин рослин для досягнення необхідного ефекту In the process of developing new herbal teas, it is recommended to create a low-component composition; selection of plants with a sufficient raw material base, obtaining compositions with good organoleptic properties (taste, smell, color); expansion of the list of plants used, in particular, the involvement of valuable non-traditional species, wild berries, etc. in order to obtain drinks containing various biologically active compounds. When developing the composition of phytoteas, it is necessary to take into account the dosage of the active substances of plants to achieve the required effect

Опис

Ключові слова

оздоровчі напої, фіточаї, рослинна сировина, фітокомпозиції, health drinks, herbal teas, vegetable raw materials, phytocompositions, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Бажай-Жежерун, С. Фіточаї, як складова оздоровчого раціону / С. Бажай-Жежерун, В. Циганок, Л. Береза-Кіндзерська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 25-26