Реформи і напрями виходу України з економічної кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаючи сьогоднішній скрутний стан економічного розвитку України, треба нагадати, що свого часу наша держава була однією з найбільш індустріально і науково розвинутих республік колишнього СРСР. Considering today's difficult economic state of Ukraine, it should be recalled that at the time our country was one of the most industrially and scientifically developed republics of the former USSR.

Опис

Ключові слова

економічна криза, економіка, промислове виробництво, economic crisis, economy, industrial production

Бібліографічний опис

Цигляр, А. Р. Реформи і напрями виходу України з економічної кризи / А. Р. Цигляр // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — Київ : НУХТ, 2014. — С. 294–295.