Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи (Патент на винахід № 115213)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи, що включає нормалізацію, пастеризацію, коагуляцію молочних білків, відділення сироватки, самопресування, охолодження, фасування, причому як коагулянт використовують гомогенізовану чорносмородинову пасту в кількості 5-9 %, коагуляцію проводять за температури 73-77 °C з витримкою 1-3 хвилини. Method for the production of milk protein base, including normalization, pasteurization, coagulation of milk proteins, separation of whey, self-pressing, cooling, packaging, moreover, homogenized blackcurrant paste in the amount of 5-9% is used as a coagulant, the temperature is 73-77 ° C with an exposure of 1-3 minutes.

Опис

Ключові слова

білки, коагулянт, коагуляція, чорна смородина, proteins, coagulant, coagulation, black currant, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 115213UA, МПК А23C19/02 (2006.01) Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи/ Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2016 12604 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р.

Зібрання