Лінгвістичні особливості професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців з харчових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

лінгвістичні особливості, структурній рівень, лексичний рівень, спеціальна лексика, граматичний рівень, linguistic special features, structural level, vocabulary level, special vocabulary, grammar level, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Лінгвістичні особливості професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців з харчових технологій // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 квітня 2018 р. - К. : КНЛУ, 2018. - С. 547-549.