Вітчизняна та зарубіжна історіографія національно-визвольного руху Греції на початку XVIII століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В науковому дослідженні розкрито вітчизняну та зарубіжну історіографію національно-визвольного руху Греції на початку XVIII століття. Автор вперше вводить до наукового обігу нові матеріали. As scientific research reveals domestic and foreign historiography of the national liberation movement in Greece at the beginning of XVIII century. The author first introduces to the scientific use new materials.

Опис

Ключові слова

національно-визвольний рух, еміграція, дослідження, історіографія, дипломатичні відносини, national liberation movement, immigration, research, historiography, diplomatic relations, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Вітчизняна та зарубіжна історіографія національно-визвольного руху Греції на початку XVIII століття / О. Є. Пилипенко // Від духовних джерел Візантії до сучасності : матеріали ХІ-ХІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції аспірантської, студентської та учнівської молоді. – К.: КСУ, 2013. - Ч. 1. – С. 81-86.