Управління технологічними процесами виробництва пива

Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Було проведене комп’ютерне моделювання систем управління технологічних процесів виробництва пива: бродіння, гідроліз, фільтрація. Было проведено компьютерное моделирование систем управления технологических процессов производства пива: брожение, гидролиз, фильтрация. It was conducted by computer simulation of control systems of beer production: fermentation, hydrolysis, filtration.

Опис

Ключові слова

пиво, beer, виробництво, управління, моделювання, сценарний підхід, самоорганізація, production, management, algorithm, design, scenario approach, self-organization, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Місюра, М. Д. Управління технологічними процесами виробництва пива / М. Д. Місюра, В. Д. Кишенько // Автоматика-2004 : матеріали 11-ої міжнародної конференції по автоматичному управлінню, 27-30 вересня 2004 р. м. Київ. - Київ, 2004. - Т. 2. - С. 44