Регулярна насадка (Патент на винахід № 32501)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до регулярних насадок для тепломасообмінних апаратів з плівково-краплинною течією рідини і дозволяє розширити діапазон стійкої роботи насадки і підвищити ефективність тепломасообміну шляхом покращення умов контактування взаємодіючих фаз на нижніх поверхнях пелюсток. Регулярна насадка складається з плоскопаралельних вертикальних листів з виконаними в них поздовжніми зубчастими отворами, які розташовані вертикальними рядами в шаховому порядку в суміжних рядах. Верхні і нижні горизонтальні краї кожного отвору мають виступаючі зубці, розташовані симетрично попарно один навпроти іншого. Вертикальні краї отворів мають посередині по одному виступу. Над отвором розташовані пелюстки. Кожна пелюстка по поздовжній осі має просічки, проміжки між якими вигнуті вниз і утворюють V-подібні зубчасті виступи, зубцям отворів відповідають зубчасті западини пелюсток.

Опис

Ключові слова

регулярна насадка, зубці, тепломасообмін, западини пелюсток, regular packing, teeth, heat and mass transfer, petals’ depressions, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на винахід 3250, МПК 5 B01 J 19/32 Регулярна насадка / Марценюк О. С. – № 4605285 ; заявл. 15.11.1988 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7, 2000 р.

Зібрання