Розроблення соціального пакету для працівників підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

персонал, соціальний пакет, ефективність використання персоналу, соціальна відповідальність, стимулювання праці, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кривоцюк, В. О. Розроблення соціального пакету для працівників підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Володимир Олександрович Кривоцюк ; наук. керівник Любов Іванівна Тертична. – Київ, 2021. – 75 с.