Причини кризового стану ринку молока та молочної продукції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези доповіді присвячені характеристиці кризових явищ на ринку молочної продукції. Автор описує причини кризи збуту на молочному ринку. Розглядаються негативні тенденції на ринку молока та можливі шляхи подолання кризових явищ. Abstracts of the report is devoted to the crisis in the dairy market. The author describes the causes of the market crisis in the dairy market. Is described the negative trends in the milk market and possible ways of overcoming the crisis.

Опис

Ключові слова

кризові явища, криза збуту, експорт, ринок молочної продукції, мито, квоти, crisis, crisis marketing, export market of dairy products, duties, quota, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Керанчук, Т. Л. Причини кризового стану ринку молока та молочної продукції в Україні / Т. Л. Керанчук / Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ої міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2016 р. - Київ : НУХТ, 2016. - Ч. 3. - С .114.